Opruimpraktijk De Waard - Leerdam
Miriam 06 - 44 81 08 45
info@opruimpraktijkdewaard.nl

Begeleiding WMO (PGB)

Begeleiding WMO (PGB)

Begeleiding WMO (PGB)
Het is mogelijk om van mijn diensten gebruik te maken via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ik bied begeleiding vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB).

Ik ondersteun je bij:

Meer informatie over de WMO vind je hier op mijn website.

Zorgprofessional
Ben je een zorgprofessional en wil je een cliënt doorverwijzen naar een Professional Organizer/opruimcoach?

In deze brochure, opgesteld door de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professional Organizers (NBPO), kun je meer informatie over de begeleiding vinden.

Ik ga praktisch aan de slag met de cliënt. We steken letterlijk de handen uit de mouwen en gaan aan de slag om weer een overzichtelijke, fijne leefomgeving te creëren.
Mijn aanpak en tips zijn laagdrempelig, aangepast op elke unieke cliënt. De cliënt leert stapsgewijs hoe hij of zij meer lijn in zijn of haar leven kan aanbrengen, waardoor structuur, overzicht en ruimte ontstaan.

Doel begeleiding:

  • hulp bij het vergroten van het vermogen van de cliënt om zichzelf te redden met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg
  • hulp die erop gericht is de clïent vaardigheden aan te leren om zelf te kunnen beslissen over de inrichting van hun eigen leven op basis van hun eigen waarden en drijfveren
  • hulp bij toename van het zelfvertrouwen
  • het creëren van ruimte in het huis en rust in het hoofd, waardoor o.a. ruimte ontstaat voor andere begeleidingstrajecten
Opruimpraktijk De Waard is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO) en Klachtenportaal Zorg. De klachtenregeling van de NBPO is erkend door het Keurmerk ZZP’er Zorg van Kiwa.

Graag informeer ik verwijzers in een kennismakingsgesprek.

Contact